Katılımcı Profili

Katılımcı Profili
Kamu Kurumları ve Sular İdareleri

Kamu Kurumları ve Sular İdareleri

İl ve İlçe Belediyeleri, Sular İdareleri Genel Müdürlükleri, İştirak Şirketler, Valilikler ,Odalar, İl Müdürlükleri, Birlikler, Vakıflar, Dernekler

Atık Su Arıtma

Atık Su Arıtma

Akış Kontrol Ekipmanları, Ön Arıtma Ekipmanları, Çamur Arıtma Ekipmanları, Çamur Susuzlaştırma Sistemleri, Burgu Pompalar, Konveyörler, Karıştırıcılar, Izgara Sistemleri, Sıyırıcılar, Su Alma Yapısı Ekipmanları, Laboratuvar Hizmetleri, Gri Su Arıtma Sistemleri, Su Şartlandırma Kimyasalları, Havalandırıcılar, Kanal Kapakları

İçme Suyu Teknolojileri

İçme Suyu Teknolojileri

Kum Filtreleme Sistemleri, Karbon Filtre Sistemleri, Yumuşatma Sistemleri, Filtrasyon Sistemleri, Arsenik Arıtma Sistemleri, Dozajlama ve Dezenfeksiyon Üniteleri, Arıtma Kimyasalları ve Mineralleri, Evsel Su Arıtma Sistemleri ve Cihazları, Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri, Ultraviyole Sterilizatörler

Boru, Kanalizasyon, Alt ve Üst Yapı Sistemleri

Boru, Kanalizasyon, Alt ve Üst Yapı Sistemleri

Kanalizasyon Boru Sistemleri, Muayene Bacaları, Basınçlı Boru Sistemleri, Boru Çeşitleri ve Ek Parçaları, Drenaj Boru ve Ek Parçaları, Doğalgaz Boruları ve Ek Parçaları, Telekomünikasyon Sistemleri, Polietilen Boru ve Ek Parçaları

Sayaç, Ölçüm, Kayıp Kaçak Tespit

Sayaç, Ölçüm, Kayıp Kaçak Tespit

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri, Mekanik Su Sayaçları, Elektronik Su Sayaçları, Test Masaları, Vanalar, Kollektörler, Sayaç Mekanizmaları, Sayaç Gövdeleri, Muhafaza Kutuları, Kayıp-Kaçak Tespit Cihazları

Pompa, Vana, Depolama Sistemleri

Pompa, Vana, Depolama Sistemleri

Kelebek Vana, Pistonlu Vana, Hava Tahliye Vanaları, Çelik Vana, Selenoid Vanalar, Diğer Vanalar, Temiz Su Dalgıç Pompaları, Vakum Pompaları, Az ve Çok Kirli Su Dalgıç Pompası, Drenaj ve Çamur Pompaları, Dozajlama Pompaları, Diğer Pompalar, İçme ve Kullanma Suyu Hidroforları, Proses Suyu Hidroforları, Plastik Su Depoları, Yatay Su Depoları, Dikey Su Depoları, Silo Tanklar, Polietilen Toprak Altı Su Depoları, Foseptik Tanklar, Fiber Su Depoları, Katlanabilir Su Konteynerleri, Silindirik Çelik Depolar, Modüler Su Depoları

Baraj ve HES Teknolojileri

Baraj ve HES Teknolojileri

Generatörler, Türbinler, Kapaklar, Proje Etüt Firmaları, Baraj Emniyet Sistemleri, Kontrol Firmaları, İzolasyon Kimyasalları, Hidrolik ve Pnömatik Sistemle, Vana Üreticileri, Elektrik İletim ve Araçları, Baraj Suyu Seviyesi Ölçme Sistemleri

İş Makinaları ve Sondaj Ekipmanları

İş Makinaları ve Sondaj Ekipmanları

Sondaj Makineler, ve Ekipmanları ,Belediye Araçları, İş ve İnşaat Makineleri, Asfalt Araçları, Asfalt Plentleri, Konteynerler, Çevre ve Temizleme Araçları, Yangın ve Kurtarma Araçları , Vinçler, Çöp Kamyonları, Kanalizasyon Araçları, Kar Temizleme Araçları

Sulama Sistemleri

Sulama Sistemleri

Damla Sulama Sistemleri, Basınçlı Sulama Sistemleri, Yağmurlama Sulama Sistemleri, Mikro Yağmurlama Sulama Sistemleri, Mini-Spring, Toprak Altı Sulama Sistemleri, Tarla Sulama Sistemleri, Pompa, Vana, Filtre ve Yedek Parça

Mühendislik Firmaları

Mühendislik Firmaları

İçme Suyu İsale Hattı Projeleri, İçme Suyu Şebeke Projeleri, Yağmur Suyu Şebeke Projeleri, Kanalizasyon Şebeke Projeleri, İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri, Atık Su Arıtma Tesisi Projeleri, Deniz Deşarjı Tesisi Projeleri, Fizibilite Raporları

SCADA Sistemleri

SCADA Sistemleri

SCADA Sistem Ekipmanları, SCADA Haberleşme Sistemleri, PLC ve Ekipmanları, Kontrol ve Ölçüm Ekipmanları

Diğer Sektörler

Diğer Sektörler

Banka ve Finans Kuruluşları, Danışmanlık Firmaları, Projelendirme ve Dokümantasyon, Birlik, Dernek, Kooperatif, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Araştırma Enstitüleri, Ticari Ataşelikler,Telekomünikasyon Şirketleri, İlgili Yayın Kuruluşları